První pomoc při alergické reakci – anafylaxe

Pokud se v létě setkáte s prudkou alergickou reakcí a postižený vám bude podávat adrenalinové pero, uveřejňujeme zde návod, jak jej použít.

Mezi hlavní příznaky závažné alergické reakce (anafylaxe) patří rychlé zhoršování stavu, dušení, selhávání krevního oběhu, následné omdlívání nebo bezvědomí. Jde o život ohrožující stav a jediná účinná první pomoc je právě použití adrenalinového pera. Anafylaktická reakce se může projevit třeba po píchnutí bodavým hmyzem, ale i poté co někdo sní mák nebo třeba oříšky.

Níže najdete také grafický návod, který si můžete stáhnout a vytisknout.